GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2022 kl. 19.00

Generalforsamling2022

Haandværkerhøjskolens smukke bygninger har i næsten 100 år huset elever med et ønske om at dygtiggøre sig inden for praktiske, kreative og håndværksmæssige fag.